Monumento ai Pontieri - Il Monumento

Monumento ai Pontieri, particolare (1928)

Sezioni

-->